Technologia

Nowoczesne budynki energooszczędne

Co roku podnoszone są wymagania energooszczędności do budynków przemysłowych. Budynki, które stawiamy w naszej technologii, łączenia muru i płyt warstwowych, osiągają bardzo dobre parametry cieplne, a ich wskaźniki rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną często oscylują w granicach 70-80% maksymalnej normy, co potwierdzają świadectwa energetyczne. Przy czym wynik ten osiągamy już przy konwencjonalnych systemach ogrzewania (kocioł gazowy i nagrzewnice gazowe). Przy zastosowaniu systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii - fotowoltaika, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja, wskaźniki stają się nieporównywalnie lepsze, a budynek samowystarczalny energetycznie. Poniżej prezentujemy schemat zastosow...anych rozwiązań wraz z podstawowymi parametrami.

Czy taki energooszczędny budynek musi być drogi?

I tak i nie. Oczywiście na początku należy zainwestować w dobrze przemyślane rozwiązania, które dobierzemy specjalnie pod planowaną inwestycję. Jednak inwestycja w odnawialne źródła energii i energooszczędne technologie zwraca się obecnie nawet trzykrotnie szybciej niż dotychczas. Wynika to z szybko rosnących cen prądu, gazu i innych źródeł energii. Dodatkowo nasza technologia budowy oraz specyfika zabudowy w parkach logistycznych pozwala zyskać dodatkowe oszczędności podczas eksploatacji.

Zobacz jak powstaje SBU